Trưng bày sản phẩm của Canada tại Rakuten Nhật Bản

Đã qua
Nhật Bản
03/2023 - 03/2024

Canada Brand vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã hợp tác với Rakuten Nhật Bản để tổ chức một buổi trưng bày thương mại điện tử các sản phẩm của Canada kéo dài một năm về các sản phẩm Canada chất lượng của chúng tôi. Buổi trưng bày sẽ bao gồm các chiến dịch theo mùa trong suốt cả năm. Sự kiện hướng tới mục tiêu tăng độ nhận diện và nhu cầu đối với thực phẩm nông nghiệp và các sản phẩm cá và hải sản của Canada đối với người tiêu dùng Nhật Bản.

  • Canadian Showcase on Rakuten Japan