Shop Canadian
MUA SẢN PHẨM CỦA CANADA
Hãy tìm biểu tượng lá phong của Canada Brand khi mua thực phẩm. Lá phong là biểu tượng của lời cam kết về thực phẩm, chất lượng, sự đổi mới, đa dạng và bền vững của Canada.
3 cách để bạn có thể tìm mua các sản phẩm của Canada:
Chọn sản phẩm của Canada

Xem lý do Canada được coi là thiên đường của các tín đồ sành ăn. Khám phá câu chuyện đằng sau việc Canada được gọi là một trong những quốc gia đi đầu trong sản xuất thực phẩm và đồ uống.