Chiến dịch Tiếp thị Kỹ thuật số của Canada tại Việt Nam

Đã qua
Việt Nam
Mùa xuân 2023

Thông tin chi tiết: Nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm nông sản và thủy, hải sản chất lượng cao của Canada tại Việt Nam, chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số kéo dài một năm bắt đầu từ mùa xuân năm 2023!

  • Canadian Digital Marketing Campaign in Vietnam